Catégorie : Réunion

Réunion de 19 janvier 2018

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن در روز جمعه ١٩ ژانويه ساعت ٢٠ در آدرس زير برگزار ميشود ٢٠٢٠ اختصاص دارد بنابراين از تمام كانديدا هاى اين دوره – اين گردهمايى به انتخاب كميته مركزى براى دوره ٢٠١٨خواهشمنديم تا قبل از تاريخ ٥ ژانويه ٢٠١٨ نمايندگى خود را اعلام نمايند. تمام كانديد ا هاى واجد شرايط بايد شهريه هاى...

Réunion de 15 décembre 2017

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۱۵ دسامبر ساعت ۷:۳۰ در آدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست دکتر نگار کلهرپور متخصص زنان و زایمان و اسیستان دربیمارستان سن کلود پاریس در مورد : دیدگاه پزشکی در باروری و وضعیت آن در ایران و فرانسه سخنرانی میکند در بخش دوم و با « فراندی » دارای مدرک...

Réunion de 20 Octobre 2017

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۲۰ اکتبر ساعت ۷ در آدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست استاد یزدان یزدانپناه رئیس بخش عفونی بیمارستان دانشگاهی بیشا در زمینه اپیدمی اچ ای وی و بیماری ایدز در ایران سخن خواهند گفت، بخش دیگر این گردهمایی به تغییر اساسنامه انجمن اختصاص دارد مشتاق حضور هرچه با شکوه ترتان...

Réunion de 23 Juin 2017

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۲۳ ژوئن ساعت ۷:۳۰ در آدرس ذیل برگزار خواهد شد میکروبها و » در بخش نخست استاد ایرج سبحانی رییس بخش گوارش بیمارستان دانشگاهی هانری موندر درباره سخنرانی خواهند کرد « سرطان های روده بزرگ Novigenix / Suisse ومدیر اجرایی Salus Partners در بخش دیگر دکتر بهنام هاشمی، نایب رییس درباره تشخیص...

Réunion 17 Mars 2017

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۱۷ مارس ساعت ۷:۳۰ در آدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست « دستاوردهای دوجانبه در باره دورهای آموزشی وپژوهش های پزشکی در فرانسه وایران » تجارب و دورنما اساتید مهمان استاد ایرج سبحانی رئیس بخش گوارش در بیمارستان دانشگاهی هانری موندر استاد علیرضا کیان منش رئیس بخش جراحی در بیمارستان...

Réunion de 16 Décembre 2016

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۱۶ دسامبر ساعت ۸ در آدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست دکتر خشایار آزمون، جراح قلب درباره تعویض دریچه قلب آئورت بدون باز کردن .قفسه سینه صحبت خواهد کرد در قسمت فرهنگى يادى خواهيم كرد از فريدون مشيرى شاعر معاصر ايرانى توسط خانم مكى آذرين Chers  amis,  chers  confrères  :...

Réunion de 7 Octobre 2016

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۷ اکتبر ساعت ۸ در آدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست پرفسور امير اشراقی درباره درمان ناشنوایی های عمیق توسط نصب درون بدنی پروتزهای گوش داخلی و ساقه مغز سخنرانی خواهد کرد ترجمه و اجرای آهنگهای ژرژ برسنز به زبان ) « جشن متحرک » سپس آقآی آرش نعيميان برنامه...

Réunion de 24 Juin 2016

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۲۴ ژون ساعت ۷ و ۴۰ دقیقه در آدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست پرفسور علیرضا کیانمنش درباره موارد جديد در درمانه متاستاز كبد از سرتانهاى .دستگاه گوارش سخنرانی خواهد کرد .سپس پرفسور شاهین فاتمی درباره نابسامانى هاى بنيادى اقتصاد ايران سخنرانی خواهد کرد. Chers amis, chers confrères: La prochaine réunion de l’AMDPI aura lieu le...

Réunion de 18 Mars 2016

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۱۸ مارس ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه درآدرس ذیل برگزار خواهد شد در بخش نخست پرفسور لاترموي و دکتر آرشید آذرین درباره قلب مصنوعي :CARMAT ازابتدا تا پیوند سخنرانی کرده و دکتر خشایار آزمون هماهنگ کننده این بخش خواهد بود سپس گروه موسیقی جاز ایرانی مانوشان (آیدا نصرت و بابک امیر مباشر)...

Réunion de 18 Decembre 2015

دوستان و همکاران گرامی گردهمائی آینده انجمن جمعه ۱۸ دسامبر ساعت ۷ درآدرس ذیل برگزار خواهد شد. در بخش نخست انتخابات انجمن انجام خواهد شد.. در بخش دوم مستند پرفسور آرمان آزاده راجع به سعدی پخش خواهند شد. در پایان با علاقمندان در یک رستوران دور هم جمع خواهیم بود. Chers amis et chers confrères La prochaine réunion de AMDPI...