ایران، فدای اشک و خنده تو

از تمامی پزشکان، پرستاران و کادرهای درمانی خستگی ناپذیر که نزدیک یک سال در صف اول جبهه مبارزه با کرونا در حال جنگ می باشند سپاس گزاریم

Vous aimerez aussi...