درخشش جراحان ایرانی در فرانسه

به منظور دریافت و مشاهده گزارش اختصاصى ماهنامه سفر از پنجمین کنگره بین المللى جراحى در فرانسه به روی لینک زیر کلیک فرمایید

درخشش جراحان ایرانی در فرانسه

 

Vous aimerez aussi...