راه های مقابله با گسترش ویروس کرونا چیست؟

راه های مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از ابعاد بیشترخسارات انسانی چیست؟ شما را به شنیدن به گفتگو با پرفسور ایرج سبحانی، پزشک متخصص سرطان شناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی در پاریس را از پادکست دانش و فناوری دعوت می کنیم

Vous aimerez aussi...