هدف از اجرای منشور حقوق بیمار چیست؟


هدف از اجرای منشور حقوق بیمار چیست؟ آیا بیماران از حقوق خود در نظام درمانی ایران آگاه هستند؟ شما را به شنیدن به گفتگو با پرفسور ایرج سبحانی، پزشک متخصص سرطان شناسی و استاد دانشگاه علوم پزشکی در پاریس را از پادکست دانش و فناوری دعوت می کنیم

Vous aimerez aussi...