گفتگو با پروفسور یزدان یزدان پناه در باب ویروس کرونا

گفتگو با پروفسور یزدان یزدان پناه در باب ویروس کرونا

قسمت اول: از شیوع تا پاندمی

 

قسمت دوم: راه های انتقال، جمعیت پر خطر و شدت بیماری

 

قسمت سوم: سوال های روزمره، پیشگیری و آینده درمان

 

Vous aimerez aussi...